Yıllardır heveslendiğimiz, planlar kurduğumuz derneğimizi sonunda kurduk. Kuruluşumuzun zamanlaması hayatın cilvesi, DSÖ’nün pandemik olarak tanımladığı bir virüs zamanına denk geldi.

Bizler birtakım meselelere dertlenen sosyal bilimcileriz. Habitus Araştırma projeleri sayesinde, tam 81 ile değil belki ama, oturduk saydık 60 ile gitmişiz, 5000’e yakın haneye girip çıkmışız, sayısız hikaye, anlatı toplamışız, araştırma projelerinin kapsamından çıkarak günlerce başka mevzuları da merak ederek sohbetler edip, hayatlara dahil olmuşuz. Bazı hayatlar, bazı hikayeler ise bizleri diğerlerinden daha çok etkilemiş.

Bunlardan biri de büyük şehirlerin dışında yaşayan gençler ve onların hikayeleri… Hiç unutmadığımız hemen her Anadolu ilindeki “Cumhuriyet Caddesi” veya bazı gençlerin tanımıyla “Mecburiyet Caddesi”. Burada bulunmanın getirdiği “sıkılma”, geleceği hayal edememe ve sıkışmışlık hissi… İşte alandaki tecrübelerimiz bizi gençlerle bir şeyler yapabilmek, üretmek ve birlikte hayal kurmak konusunda teşvik etti.

Bizler sosyal bilimin saygınlığını ve değerini anlatmak ve bunu da Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sosyal bilimler okuyan gençleri derneğimizin yapacağı projelere entegre ederek aktarmak istiyoruz.

İstiyoruz ki, toplumu, insan davranışlarını, kültürel ögeleri yerelden gençler aktarsın. İstiyoruz ki, sosyal bilimci gençler ortaya koydukları projeler ile aldıkları eğitimi uygulayabilsinler.

İstiyoruz ki, piyasaya iş yapan, bir sosyal okuma yaparak geçimlerini sağlayabilen bizler bu gençlere tecrübelerimizi aktaralım.

İstiyoruz ki, bu gençler üniversiteden mezun olduklarında birlikte projeler gerçekleştirmiş olalım ve onların adını görünür kılalım.

İstiyoruz ki, üniversiteler derneğimize destek olsun, sosyal bilim okuyan ve bu alanda devam etmeye niyetli gençlerin hevesleri kaybolmasın.

İstiyoruz ki, kurumlar derneğimize sosyal sorumluluk projelerini yürütme hakkı vererek bir yandan da bu gençlere fayda sağladıklarını bilsinler.

İstiyoruz ki, belediyeler kültürel çalışmalar yapsın ve bu çalışmaları bu gençlerle yapsın.

Biz biliyoruz ki Habitus Araştırma bu gençlere yol açacak. Sosyal bilimlerin önemini yaptığı işlerle ortaya koyan bu şirket Habitus Sosyal Etki Derneği’ne sonuna kadar destek olacak..